Omnium Capital - Založenie zmluvy o riadení portfólia
Close

Založenie zmluvy o riadení portfólia

Ďakujeme, že ste sa rozhodli založiť zmluvu o riadení portfólia s Omnium Capital o.c.p., a.s. online. Aby sme zmluvu mohli pripraviť, potrebujeme si najskôr overiť Vašu totožnosť a preveriť úroveň Vašich skúseností s investovaním.

Čo Vás čaká?

  • Overenie kontaktných údajov
  • Overenie totožnosti
  • Investičný dotazník (určenie pre Vás vhodnej investičnej stratégie)

Koľko času Vám to zaberie?

Približne 15 minút.

Čo budete potrebovať?

  • Mobilný telefón
  • 2 doklady totožnosti (občiansky preukaz a vodičský preukaz alebo pas)
  • Výpis z bankového účtu alebo faktúra za elektrinu či internet (pre overenie adresy trvalého pobytu)